Lezing over de eeuw van de vrouw

Journalist en auteur Suzanna Jansen komt op donderdag 9 november op uitnodiging van het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker naar De Acker om haar visie te geven op de ontwikkeling van vrouwen door de eeuwen heen. Voor haar boek ‘De Omwenteling’ deed ze veel onderzoek naar de strijd die vrouwen hebben moeten voeren tegen de achtergestelde positie die ze lange tijd ondervonden en die ook nu nog niet helemaal verdwenen is.

In het boek vertelt ze vanuit het perspectief van haar moeder, haar oudere zus en zichzelf hoe vrouwen lange tijd ondergeschikt en dienstbaar moesten leven. Ook in de lezing gaat ze hier op in. Haar verhaal is niet alleen bedoeld als geschiedschrijving, maar ook als inspiratiebron voor de vrouwen van nu.

De lezing in De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker begint om 20 uur. Leden van het HGOP hebben gratis toegang, anderen betalen vijf euro entree.