Makkelijk Lezen Plein doet het goed

De MLP-kast in de bibliotheek in Pijnacker is niet te missen: die neemt een centrale plaats in.

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die lezen helemaal niet leuk vinden of die er moeite mee hebben, zijn er tegenwoordig veel boeken die leuk zijn en die ze wél uit willen lezen. Niet al te dik, eenvoudig geschreven maar niet kinderachtig, met duidelijke lettertypen en aansprekende illustraties: dat zijn zo’n beetje de voorwaarden waar boeken voor deze doelgroep aan moeten voldoen.

Ook de bibliotheek besteedt extra aandacht aan kinderen met dyslexie of andere leesproblemen. Zo is er in alle vestigingen van Bibliotheek Oostland een Makkelijk Lezen Plein, waar boeken en andere materialen die voor deze kinderen geschikt zijn overzichtelijk worden gepresenteerd.

Sylvia van den Bogerd, specialist jeugd & jongeren van Bibliotheek Oostland: “Er zijn echt veel leuke boeken die heel geschikt zijn voor kinderen met leesproblemen, maar ook voor kinderen die lezen gewoon niet leuk vinden. Onderdeel van mijn werk is dat ik samen met collega’s veel schoolklassen bezoek om over boeken te vertellen. In het begin van zo’n les vraag ik altijd wie er niet graag lezen en dan gaan er steevast enkele handen omhoog. Maar als ik heb laten zien wat voor leuke boeken er allemaal zijn en ook een krat met boeken in de klas achterlaat, dan blijken verschillende kinderen toch enthousiast te worden om meer te gaan lezen.”

Bij het Makkelijk Lezen Plein in de vestiging van de bibliotheek in Pijnacker laat Sylvia zien wat er zoal te vinden is. Dat plein zelf, daar kun je haast niet heen, want dat heeft in de Pijnackerse bibliotheek een mooie centrale plek. De boeken staan niet zoals in de gewone kasten met hun bandjes naar voren, ze zijn allemaal frontaal zichtbaar, dus met de voorkant direct in het zicht. Dat maakt het voor de kinderen veel gemakkelijker om boeken te vinden die hen aanspreken.

Er zijn verschillende oorzaken voor het feit dat sommige kinderen moeite hebben met lezen en het daarom dus ook niet leuk vinden. Sylvia: “Veel kinderen hebben tegenwoordig een slechte woordenschat, dat maakt het al veel moeilijker en minder leuk om boeken te lezen. Natuurlijk speelt de grote rol van de schermpjes van de mobiele telefoon en de spelcomputers mee en ook het feit dat kinderen tegenwoordig zoveel te doen hebben.”

Maar ook onbekendheid is een factor. Het idee dat een boek gewoon saai is, met alleen maar letters en ingewikkelde zinnen, klopt al lang niet meer met de werkelijkheid. Er zijn verschillende schrijvers van kinderboeken die weten hoe ze kinderen kunnen raken die minder gemakkelijk lezen. Uitgevers dragen daar ook aan bij, met een speelse vormgeving van boeken en leuk illustratiemateriaal.

Sylvia van den Bogerd: ‘Boeken hoeven echt niet saai zijn.’

De bibliotheken op hun beurt weten heel goed hoe ze de doelgroep kunnen aanspreken; niet alleen met boeken met een verhaal, maar ook met gedichten en moppen, zogenaamde graphic novels met veel visuele elementen en ook samenleesboeken. Sylvia: “Dan staat een kind dat lezen lastig vindt er niet alleen voor. Door samen te lezen kan het zich optrekken aan een broertje of een volwassene die lezen wél leuk vindt. En wat we in de bibliotheek merken is dat serieboeken gewaardeerd worden. De kinderen kennen dan de hoofdpersonen en zijn dan sneller geneigd om uit zo’n reeks ook een volgend boek te kiezen.”

De lesprogramma’s op school zijn belangrijk om kinderen te stimuleren voor hun plezier te gaan lezen. Dat begint al in de kleutergroepen, waar in zo’n les leuke prentenboeken worden voorgelezen en daarna worden de kinderen uitgenodigd om het verhaal samen uit te spelen. Voor de oudere lesgroepen zijn er programma’s die bijvoorbeeld zijn gericht op een bepaalde schrijver. In de krat die na afloop wordt achtergelaten zitten dan ook veel boeken van die auteur. “Als we na een paar weken terugkomen, dan brengen we soms die schrijvers mee die als verrassing in de klas op bezoek komen.”

De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de informatie aan ouders die vragen hebben hoe ze hun kinderen meer aan het lezen krijgen. Op het Makkelijk Lezen Plein is ook informatie voor volwassenen te vinden over dyslexie en andere leesproblemen.

Helemaal mooi is natuurlijk dat boeken lenen in de bibliotheek voor kinderen gratis is. Tot en met 17 jaar kost de leespas niets. Boven die leeftijd geldt het volwassenentarief van iets meer dan vijftig euro per jaar. Heb je een Rotterdampas, dan krijg je ook nog 25% korting.