Nieuw bedrijfsplan voor CulturA & Zo

Een projectgroep gaat in de komende maanden aan de slag met een onderzoek dat moet leiden tot een nieuw bedrijfsplan voor CulturA & Zo in Nootdorp. Dat plan (in keurig Engels natuurlijk ‘business case’ genoemd) is bedoeld om het cultuurhuis een basis te geven waarmee het project weer voor jaren vooruit kan. Voor de gemeente is daarbij vooral van belang dat duidelijk wordt, welk bedrag er structureel aan subsidie nodig is om de taken van CulturA & Zo te kunnen uitvoeren.

Sinds de opening in oktober 2019, toen de Stichting CulturA & Zo de exploitatie van het verouderde gebouw overnam, is er veel gebeurd rond het cultuurhuis. De ‘huiskamer van het dorp’, met zijn mix van sociaal culturele activiteiten, theater, horeca en bibliotheek, trok meteen vanaf het begin een groot aantal bezoekers. Ook in 2020 maakten veel inwoners gebruik van de verschillende functies. Maar zoals overal gooide corona stevig roet in het eten. Er kwamen allerlei maatregelen, het gebouw ging zelfs korte tijd dicht en kon daarna pas weer open met veel beperkingen. Het leidde ertoe dat CulturA & Zo zeker twee jaar lang geen ‘normaal’ kalenderjaar kon draaien.

Maar vanaf de tweede helft van 2021 ging het crescendo. Meer film- en theatervoorstellingen dan aanvankelijk gepland, steeds meer samenwerking met maatschappelijke organisaties en een grotere vraag naar het huren van ruimtes dan CulturA & Zo kan bieden. Vooral de sociaal-culturele programmering nam zo toe dat de beperkte personeelsbezetting het werk nauwelijks meer aankon.

De gemeente, die volgens de afspraken ruim 175.000 euro per jaar bijdraagt aan de exploitatiekosten, stemde er in maart mee in dat er voor dit een volgend jaar een aanvullende subsidie beschikbaar komt van ruim 135.000 euro. Dit geld is vooral bedoeld om extra personeel aan te kunnen trekken. Vanaf volgende maand gaat een extra ondersteuner voor marketing en communicatie aan de slag en ook een medewerker die aanspreekpunt wordt voor huurders en lokale partijen, de ‘spin in ’t web’ in het cultuurgebouw. Dan is er ook nog wat budget over voor een paar uurtjes voor een coördinator van de techniekvrijwilligers.

Of die aanvullende subsidie van de gemeente ook in de jaren na 2024 beschikbaar blijft, zal afhangen van de uitkomsten van het onderzoek door de projectgroep. Die gaat in kaart brengen welke activiteiten er precies worden uitgevoerd en of die ‘passend en wenselijk’ zijn. Ook moet er een goed overzicht komen van het huidige en toekomstige aanbod, in samenhang met het personeel dat daarvoor nodig is. In het onderzoek zal verder worden gekeken naar alternatieve mogelijkheden tot financiering, naar de samenwerking met maatschappelijke organisaties in Pijnacker-Nootdorp en de maatschappelijke winst die dat oplevert.