Onderzoek bibliotheek

Grote tevredenheid over Bibliotheek Oostland

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn erg tevreden over de dienstverlening van Bibliotheek Oostland. Uit een onderzoek door adviesbureau Strategos komt naar voren dat de bibliotheek gemiddeld een 7,8 scoort.

Het onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de bibliotheek. De instelling wilde meer inzicht in de persoonlijke en maatschappelijke impact van de dienstverlening. De bibliotheek vervult een steeds grotere maatschappelijke en educatieve rol en doet zoveel meer dan alleen maar boeken uitlenen. Taalonderwijs, lezingen, voorleesactiviteiten, bijeenkomsten, kunst en cultuur, ondersteuning, cursussen op digitaal vlak; het hoort tegenwoordig allemaal bij de taken van de bibliotheek.

Vragenlijsten

Tijdens het onderzoek zijn er vragenlijsten afgenomen bij de bezoekers van de bibliotheek, deelnemers aan (taal)activiteiten, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. In totaal zijn er 897 vragenlijsten ingevuld. 

Vrijwel iedereen ziet de bibliotheek als een plek om informatie te halen, om jezelf te ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten en als een plek om te studeren. Daarnaast geeft 71% aan gelukkig en blij te worden van de bibliotheek. 79% van de deelnemers aan (taal)activiteiten geeft aan beter in staat te zijn om deel te nemen aan de maatschappij. En 24% van de ondervraagden voelt zich minder eenzaam.

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek.