Pijnacker krijgt bijzonder cultuurgebouw

Open en transparant, met van buitenaf veel zicht op wat er binnen allemaal gebeurt, zodanig dat je als passant zin hebt om naar binnen te gaan en rond te kijken. Dat is de eerste indruk van het Sociaal Cultureel Centrum dat wordt gebouwd op de Rabolocatie aan het Raadhuisplein in Pijnacker. Dat uitnodigende karakter is ook precies wat het architectenbureau NL Architects voor ogen heeft. Het voorlopige ontwerp van het gebouw is maandagavond getoond aan bewoners van het centrum. De gemeenteraad kreeg het ontwerp vorige week al te zien in een besloten deel van de raadsvergadering.

De uitgangspunten van het schetsontwerp zijn in het voorlopige ontwerp terug te vinden. De grote zaal van het centrum komt deels onder het maaiveld, in de oude kelders van de Rabobank. Ook lopen de verschillende functies in het gebouw op een speelse manier in elkaar over, zoals de bibliotheek, activiteiten van het jongerenwerk en de SWOP, oefen- en expositieruimtes en plekken waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten of op een rustige plek werken of studeren.

Het voorlopige ontwerp is tot stand gekomen na gesprekken in zogenaamde klankbordgroepen, waarin de toekomstige gebruikers, maar ook omwonenden en ondernemers van het centrum deelnamen. In de komende tijd worden die gesprekken voortgezet. Eind van dit jaar moet het definitieve ontwerp klaar zijn.

Het duurt nog wel even voor het cultuurgebouw klaar is. Volgens de huidige planning is in het eerste kwartaal van volgend jaar de aanbesteding en wordt in het derde kwartaal van 2024 het oude Rabogebouw gesloopt. De start van de nieuwbouw is voorzien voor het eerste kwartaal van 2025. Het wordt dus zeker 2026 voor het gebouw in gebruik kan worden genomen.