Rotary in actie rond laaggeletterdheid

De Rotary Club Pijnacker-Nootdorp wil meer aandacht voor laaggeletterdheid. Ook in onze gemeente zijn er mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De moeilijkheden waar ze tegenaan lopen komen aan de orde tijdens de thema-avond, die Rotary op maandag 29 januari houdt. Daar wordt ook besproken welke hulp er voor deze groep mogelijk is.

Sanne Boswinkel van de bibliotheek Oostland komt vertellen over het Taalhuis, dat er is voor iedereen die hulp kan gebruiken bij lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Arnout Timmerman geeft een overzicht van de ontwikkelingen deze basisvaardigheden in het onderwijs.

Op 19 april is er opnieuw aandacht voor laaggeletterdheid. Dan wordt in CulturA & Zo het Groot Pijnacker-Nootdorps Dictee gehouden. De opbrengst daarvan gaat naar een speciale kast vol boeken en andere materialen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die zal worden geplaatst in CulturA & Zo.

De thema-avond is in restaurant Tout le Monde aan de Noordweg 19 in Pijnacker. Het begint om 20 uur. Aanmelden per mail: events@rotary-pn.nl.